Social design – CNN iReport

Noget der har interesseret mig længe er, hvordan man designer for social interaktion samt, hvordan sådanne processer skal tilrettelægges. Derfor var jeg meget begejstret for Lila Kings indlæg på årets Community Conference, hvor hun fortalte om, hvorledes arbejdet med CNNs journalistiske crowdsourcingsplatform iReport er forløbet frem til idag. I forbindelse med et oplæg for mine kollegaer har jeg opstillet nedenstående illustration.

Af illustrationen fremgår det, hvorledes at man løbende har udviklet platformen på baggrund af de erfaringer man har gjort sig. Med andre ord har man benyttet en prototype-tilgang, hvor man løbende har opstillet, afprøvet og tilpasset tjenesten. En sådan iterativ tilgang egner sig i særlig høj grad til sociale tjenester, da sådanne tjenester er underlagt en meget stor kompleksitet i kraft af, at de er afhængige af folks deltagelse. Kompleksiteten besværliggør traditionel lineær planlægning, hvor man skal kende det færdige produkt inden man går i gang med.

Principper for socialt design

Lila King præsenterede i løbet af sit indlæg nogle principper for socialt design, som man hos CNN har opstillet på baggrund af de erfaringer, som man har gjort sig i forbindelse med iReport.

Det 1. princip går på, at man skal være specifik. Dette princip udspringer af, at det første indlæg på iReport drejede sig om et overophedet egern. Folkene bag iReport havde mildest talt håbet på en mere interessant nyhed og måtte erkende, at de fremover skulle være bedre til at specificere, hvilken slags nyheder de gerne ville modtage. Dette løser man i dag blandt andet ved at køre særlige temaer på siden.

Essensen i det 2. princip er, at man skal tilbyde noget særligt til sine brugere, og ikke bare forvente, at de gør noget uden at få noget tilbage. CNN tilbød eksempelvis, at man via iReport kunne oprette videospørgsmål til gæster i et af CNNs tv-programmer. Dette virkede godt, da muligheden for at komme i fjernsynet var en god motivation. Vigtigt er det efterfølgende så også, at man holder sin løfte, da ens brugere ellers føler sig bedraget.

Det 3. princip bygger på user experience. Her er det vigtigt, at man sørger for at nedbryde barrierer og gøre brugen af den sociale tjeneste simpel.

Det 4. princip går kort sagt på, at man skal opstille nogle klare rammer, som understøtter den ønskede brugeradfærd. Dette er et vigtigt punkt for socialt design og design i det hele taget.

Det 5. og sidste princip, som Lila King præsenterede, dækker over, at man skal være parat til at improvisere, når man arbejder på et domæne, hvor dagsordnen i høj grad sættes af brugerne. Princippet udspringer af, at man hos CNN tænkte, at det kunne være fint at samle alle de billeder, som er taget det øjeblik, hvor Obama indsættes som præsident. Man forestillede sig så, at de mange mennesker, som havde været til stede ved talen ville sende deres billeder ind, hvorved man ville kunne genskabe øjeblikket set gennem borgernes kamera.I stedet sendte folk billeder ind fra deres stuer, som var taget mens de overværede indsættelsen på fjernsyn. Således fik man pludselig 100vis af billeder ind, som man egentligt ikke kunne bruge. Folkene bag iReport måtte derfor hurtigt udtænke en plan for, hvordan man også kunne bruge de billeder, som var taget andre steder end ved selve indsættelsen.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *