Sociale og digitale foretningsmodeller

Oplæg ved Idea House – Business Plan Camp i Odense d. 27. april.

Formålet med dette oplæg er kort sagt at vise, hvordan brancher og måden vi tænker forretning på gentænkes i disse år. Jeg viser, hvordan det sociale internet har været med til at styrke forbrugerne, samt at det “sociale” først skaber reel værdi når det kobles direkte på produktet eller forretningsmodellen. Når dette sker bliver store kapitalstærke virksomheder pludselig overhalet indenom af små iværksættervirksomheder.

I slidene præsenterer jeg en lang række konkrete eksempler og beskriver desuden de to tendenser “collaborative consumption” og “crowdsourcing.”

Jeg starter med at “aflive” sociale medier, hvilket er direkte inspireret af Socialsquare.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En anbefaling af ”The Social Organization”

Baggrunden for dette blogindlæg er, at jeg gennem mit arbejde med sociale medier ved Odense Kommune er blevet tilbudt et møde med Group Vice President ved Gartner Reseach, Anthony J. Bradley. Inden mødet har jeg fået hans bog ”The Sociale Organization” fra oktober 2011 til gennemsyn, og vil her kort dele mine tanker om bogen.

Ud fra undertitlen How to use social media to tap the colletive genius of your customers and employes var jeg forberedt på at skulle læse endnu en bestseller om, hvordan man hurtigt kunne score kassen med sociale medier. Heldigvis blev jeg positivt overrasket.

The social organization

Lad mig starte med at gøre det klart, hvad bogens titel dækker over. Med forfatternes egne ord er The Social Organization en organisation, som strategisk gør brug af Mass Collaboration til at løse udvalgte problemstillinger og udfordringer. Frem for en idealistisk forestilling om organisationer der er sociale i samtlige led, tages der altså udgangspunkt i en mere realistisk tilgang til emnet.

På baggrund af definitionen af The Social Organization må det næste spørgsmål være, hvad der menes med Mass Collaboration? Her er bogen ligeledes meget præcis og har dedikeret et helt kapitel til at belyse fænomenet, som ud fra en række principper og punkter kort sagt beskrives som den form for samarbejde, som finder sted i et velfungerende community.

Fokus på formål

Bogen tager afstand fra en ”provide & pray”-tilgang til sociale værktøjer, hvor man blot gør teknikken tilgængelig og håber på det bedste. Pointen i bogen er således, at det ikke handler om teknikken, men at det i langt højere grad handler om at tilgå emnet strategisk og først og fremmest definere det rette formål. Denne tilgang kan jeg kun være enig i.

Bogens styrke er, at den hurtigt bevæger sig væk fra en overfladisk makrotilgang til emnet for i stedet at blive meget konkret, og dykke ned i, hvilke mekanismer som gør sig gældende i et enkelt community. Det overordnede budskab i bogen er, at sociale værktøjer først giver mening i det øjeblik, at deltagerne ser et klart formål i at deltage i et konkret samarbejde. At skabe et godt community kræver en forståelse for målgruppen, hvad de skal samarbejde omkring, hvad de får ud af det – samt hvilken værdi organisationen oplever. Og det er ud fra ét velfungerende community, at man kan udvikle sig og løbende skabe en social organisation.

En ledelsesmæssig balancegang

At bygge en social organisation op med fokus på bundlinen er ensbetydende med, at ledere skal arbejde strategisk med en portefølje af communties. Bogen lægger således op til, at en leder skal finde, pleje og udvikle de rigtige communties, hvis formål stemmer overens med organisationens overordnede målsætning. Lederens rolle er at guide og pleje frem for at styre og kontrollere.

Bogen er igen meget konkret og opstiller en række fremgangsmåder og beslutningsværktøjer til, hvorledes en leder skal udvælge og videreudvikle de rette communities for derigennem at medvirke til at skabe en organisation, hvor det er naturligt at løse problemstillinger ved hjælp af communities – The Social Organization

Iterativ fremgang

I bogen opstilles konkrete værktøjer og begrebsrammer for, hvordan man kan tilgå implementeringen af sociale værktøjer i større organisationer. Vigtigt er det her, at bogens forfattere ikke forsøger at forsimple komplekse problemstillinger, men derimod er sig bevidste om, at man befinder sig i komplekst farvand. Strukturen i sociale værktøjer indebærer en transformativ kausalitet, hvor menneskelige interaktioner og spontanitet fordobles, hvilket umuliggør detaljeret planlægning. Bogens modeller forsøger på bedste vis at rumme dette ved at lægge op til en iterativ og afprøvende fremgang samtidig med, at de virker tilpas åbne og dynamiske.

I sammenligning med eksempelvis Charlene Li’s ”Open Leadership” fra 2010, hvori der opstilles en fast model for, hvordan man gennem ni trin kan ændre en organisations kultur til at være mere åben, tilbyder The Social Organzation således et mere nuanceret og praktisk anvendeligt værktøj.

Når nu vi er ved emnet

Titlen på bogen var for mig et glædeligt gensyn med et emne, som man tidligere har arbejdet med med hos danske Socialsquare, hvor blandt andet dette White Paper stammer fra. Ligeledes kan jeg anbefale denne video, hvor Martin Sønderlev Christensen introducerer emnet.

The Social Organization – Martin Sønderlev Christensen from LeaderLab on Vimeo.

Posted in Den sociale organisation, Digital kommunikation, Social business, Sociale medier | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ny virkelighed – ny velfærd #1

I Odense Kommune arbejdes der ud fra en ny dagsorden kaldet ”Ny virkelighed – ny velfærd.” Baggrunden er, at den nye virkelighed som vi lever i tvinger os til at tænke velfærd på nye måder. Dette har inspireret mig til at samle en række eksempler på, hvordan digitale værktøjer og det sociale internet kan understøtte offentlige velfærdsydelser.

Crowsourcing

I dette første indlæg vil jeg kigge nærmere på crowdsourcing og præsentere en række danske og udenlandske eksempler på platforme, som benytter crowdsourcing til at lette løsningen af offentlige opgaver. Jeg har valgt at se bort fra deciderede ideplatforme, og i stedet fokuserer på borgerinddragelsesinitiativer, hvor der i kraft af inddragelsen løses en specifik serviceopgave.

Begrebet crowdsourcing går kort sagt ud på, at man gør en konkret opgave offentligt tilgængeligt og tillader alle at komme med en løsning, hvorved man altså outsourcer opgaver til ”crowdet.” Afhængigt af hvordan man designer processen, kan man så benytte crowdsourcing til at finde frem til den bedste løsning, eller man kan eksempelvis benytte det til at forstå, hvad der interesserer borgerne. Jeg har tidligere skrevet om, hvad begrebet crowdsourcing dækker over.

Huller i vejen

De første eksempler jeg vil kigge på er tjenester, hvor folk kan anmelde uregelmæssigheder, som kommunen bør informeres omkring. Her er SeeClickFix et godt internationalt eksempel.

Siden går i alt sin enkelthed ud på, at borgerne meget enkelt kan indrapportere en bred vifte af uregelmæssigheder, uden at skulle tage stilling til, hvilken myndighed der skal kontaktes. Dette gøres enten ved hjælp af smartphone og GPS-postion, eller ved at gå ind på hjemmesiden.

Med SeeClickFixs egne ord tilskynder tjenesten på denne måde indbyggere til at blive gode borger ved at skabe rum for, at man nemt kan hjælpe kommunen med at løse opgaver.

Måden man her benytter crowdsourcing til at spare ressourcer er naturligvis, at man tilbyder et værktøj, som gør det let for borgerne at hjælpe kommunen. Borgerne ligger hver især inde med unik viden om netop deres lokalområde, og det er denne unikke viden, som sættes i spil ved hjælp af crowdsourcing.

I Danmark er der flere kommuner, som allerede arbejder med sådanne tiltag på deres hjemmeside og der findes desuden Hulivejen  og Giv et praj som begge er danske mobilapplikationer, udviklet med henblik på kommunerne.

Et interessant eksempel på, hvad fremtiden byder på er tjenesten Street Bump fra New Urban Mechanics i Boston.

Dette er en mobilapplikation, der muliggør, at bilisters mobiltelefoner ubemærket kan indsamle informationer om vejenes tilstande. Måden dette fungerer på er, at programmet ved hjælp at mobiltelefonens sensorer samt GPS-position automatisk finder frem til bump på vejene. På den måde indsamles der løbende data om vejenes tilstand helt uden, at kommunen eller borgerne skal gøre en aktiv indsats.

Indsamling af nyttige informationer

Det er ikke blot huller i vejen, som borgere kan være med til at samle informationer om. Tværtimod findes der en lang række tjenester, der på lignende måder benytter crowdsourcing til at indsamle informationer, som kan være til nytte for kommunen eller medborgere.

Det første eksempel jeg her vil vise er det tyske Wheelmap.org, hvis formål er at kortlægge steder, hvor kørestolsbrugere kan komme frem.

Siden virker ved, at alle frit kan indtaste oplysninger om, hvorvidt udvalgte steder er egnet eller uegnet til kørestolsbrugere. På denne måde benyttes crowdsourcing løbende til at løse en ellers uoverskuelig opgave, hvis resultat har stor værdi for kørestolsbrugere.

I stil med WheelMap.org findes sider, hvor målet er at indsamle data der fortæller, hvor det nærmeste toilet befinder sig. I Danmark arbejdes der netop nu på siden Findtoilet.dk,  og i San Francisco har man haft mobilapplikationen MizPee. Her kunne brugere ikke blot kunne finde det nærmeste toilet, men også bedømme det således, at andre brugere blev bedre rustet til at finde det bedste toilet i nærheden.

I samme kategori som de ovennævnte eksempler, men med en mere alvorlig drejning finder man Map a Crime, som er et eksempel fra Parkistan, hvis formål er skabe opmærksomhed omkring forbrydelser. I denne kategori kommer man desuden ikke uden om det internationale Ushahidi, der stiller en platform til rådighed, som kan bruges til samle informationer og skabe overblik i tilfælde af katastrofer og kriser.

Hvis du synes emnet er interessant kan jeg anbefale bloggen Manden fra Kommunen. De to indlæg Der er et hul på min vej og Giv et praj fra mobilen har blandt andet inspireret mig til dette indlæg.

Posted in Borgerinddragelse, crowdsourcing, Digital kommunikation, Ny virkelighed - ny velfærd | 1 Comment

‎”Remembering that I’ll be…

‎”Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. … Stay hungry. Stay foolish.” Steve Jobs — Stanford University commencement address, June 2005. Sent from Catch Notes for Android https://catch.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Tag” dig selv

Find dig selv og dine venner på billedet. Simpel viral markedsføring fra Orange på sidste års Glastonbury Festival.

GlastoTag

Posted in crowdsourcing, marketing | Leave a comment

Paris

Mit speciale er afleveret, og i løbet af sommerferien skal jeg blandt andet et kort visit til Paris.

image

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I København cykler man

København er topmoderne fordi man cykler rundt. Sådan har det været meget længe, hvilket amerikanske TV-stationer har fundet sensationelt i over 70 år.

1937

 

2010

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Du får en Ipad 2, hvis du “synes godt om” os

Det er ikke fordi jeg har et udpræget behov for at være en sur gammel mand, men jeg har længe tænkt over følgende:

– Hvad siger en sådan konkurrence om en virksomhed?

Virksomheden har brug for at lokke med en ekstern belønning da virksomhedens kerneydelse eller produkt ikke er særligt interessant. Man kan ikke længere følge med omverdenen, de eksisterende kunder forsvinder og konkurrencen er formentlig et sidste krampetræk inden man kvæler sig selv i en indelukket arrogant “Mad Men”-attitude.

Man har hørt at “social media” er “the next big thing”, og man sætter derfor alt ind på at erobrere markedet, hvorfor man har brug for nogle fans som “synes godt om” virksomheden. Hidtil har der primært været familiemedlemmer, som har besøgt siden, og man har derfor besluttet at lokke med en Ipad 2!

Synes nu bare godt om os… I får en Ipad .. 2!

– Kort sagt

Medmindre man er Apple så synes jeg man skal undgå at lave konkurrencer, hvor man kan vinde en Ipad 2! (Ikke at jeg ikke gerne ville have en Ipad 2, men det er en helt anden diskussion)

Posted in facebook, innovation, kreativitet, marketing, Sociale medier, Uncategorized | Leave a comment

Reklamer der tager stilling til, at de blot er reklamer

Ifølge en ny undersøgelse er der intet der peger på, at reklamebranchen er presset, men jeg tillader mig alligevel at påstå, at reklame- og marketingbranchen bør frygte fremtiden.

Jeg har herunder fundet to reklamer, hvori man selv implicit peger på, at traditionel push-marketing blot er et manipulerende stykke kommunikation. At man vælger at bringe dette budskab i netop push-marketing mener jeg viser, at branchen virkelig er fanget i et forældet paradigme og har svært ved at komme videre.

Posted in innovation, kreativitet, marketing, Sociale medier | Tagged , , , | Leave a comment

Understøt din kreativitet

Posted in innovation, iværksætteri, kreativitet | Leave a comment