Ny virkelighed – ny velfærd #1

I Odense Kommune arbejdes der ud fra en ny dagsorden kaldet ”Ny virkelighed – ny velfærd.” Baggrunden er, at den nye virkelighed som vi lever i tvinger os til at tænke velfærd på nye måder. Dette har inspireret mig til at samle en række eksempler på, hvordan digitale værktøjer og det sociale internet kan understøtte offentlige velfærdsydelser.

Crowsourcing

I dette første indlæg vil jeg kigge nærmere på crowdsourcing og præsentere en række danske og udenlandske eksempler på platforme, som benytter crowdsourcing til at lette løsningen af offentlige opgaver. Jeg har valgt at se bort fra deciderede ideplatforme, og i stedet fokuserer på borgerinddragelsesinitiativer, hvor der i kraft af inddragelsen løses en specifik serviceopgave.

Begrebet crowdsourcing går kort sagt ud på, at man gør en konkret opgave offentligt tilgængeligt og tillader alle at komme med en løsning, hvorved man altså outsourcer opgaver til ”crowdet.” Afhængigt af hvordan man designer processen, kan man så benytte crowdsourcing til at finde frem til den bedste løsning, eller man kan eksempelvis benytte det til at forstå, hvad der interesserer borgerne. Jeg har tidligere skrevet om, hvad begrebet crowdsourcing dækker over.

Huller i vejen

De første eksempler jeg vil kigge på er tjenester, hvor folk kan anmelde uregelmæssigheder, som kommunen bør informeres omkring. Her er SeeClickFix et godt internationalt eksempel.

Siden går i alt sin enkelthed ud på, at borgerne meget enkelt kan indrapportere en bred vifte af uregelmæssigheder, uden at skulle tage stilling til, hvilken myndighed der skal kontaktes. Dette gøres enten ved hjælp af smartphone og GPS-postion, eller ved at gå ind på hjemmesiden.

Med SeeClickFixs egne ord tilskynder tjenesten på denne måde indbyggere til at blive gode borger ved at skabe rum for, at man nemt kan hjælpe kommunen med at løse opgaver.

Måden man her benytter crowdsourcing til at spare ressourcer er naturligvis, at man tilbyder et værktøj, som gør det let for borgerne at hjælpe kommunen. Borgerne ligger hver især inde med unik viden om netop deres lokalområde, og det er denne unikke viden, som sættes i spil ved hjælp af crowdsourcing.

I Danmark er der flere kommuner, som allerede arbejder med sådanne tiltag på deres hjemmeside og der findes desuden Hulivejen  og Giv et praj som begge er danske mobilapplikationer, udviklet med henblik på kommunerne.

Et interessant eksempel på, hvad fremtiden byder på er tjenesten Street Bump fra New Urban Mechanics i Boston.

Dette er en mobilapplikation, der muliggør, at bilisters mobiltelefoner ubemærket kan indsamle informationer om vejenes tilstande. Måden dette fungerer på er, at programmet ved hjælp at mobiltelefonens sensorer samt GPS-position automatisk finder frem til bump på vejene. På den måde indsamles der løbende data om vejenes tilstand helt uden, at kommunen eller borgerne skal gøre en aktiv indsats.

Indsamling af nyttige informationer

Det er ikke blot huller i vejen, som borgere kan være med til at samle informationer om. Tværtimod findes der en lang række tjenester, der på lignende måder benytter crowdsourcing til at indsamle informationer, som kan være til nytte for kommunen eller medborgere.

Det første eksempel jeg her vil vise er det tyske Wheelmap.org, hvis formål er at kortlægge steder, hvor kørestolsbrugere kan komme frem.

Siden virker ved, at alle frit kan indtaste oplysninger om, hvorvidt udvalgte steder er egnet eller uegnet til kørestolsbrugere. På denne måde benyttes crowdsourcing løbende til at løse en ellers uoverskuelig opgave, hvis resultat har stor værdi for kørestolsbrugere.

I stil med WheelMap.org findes sider, hvor målet er at indsamle data der fortæller, hvor det nærmeste toilet befinder sig. I Danmark arbejdes der netop nu på siden Findtoilet.dk,  og i San Francisco har man haft mobilapplikationen MizPee. Her kunne brugere ikke blot kunne finde det nærmeste toilet, men også bedømme det således, at andre brugere blev bedre rustet til at finde det bedste toilet i nærheden.

I samme kategori som de ovennævnte eksempler, men med en mere alvorlig drejning finder man Map a Crime, som er et eksempel fra Parkistan, hvis formål er skabe opmærksomhed omkring forbrydelser. I denne kategori kommer man desuden ikke uden om det internationale Ushahidi, der stiller en platform til rådighed, som kan bruges til samle informationer og skabe overblik i tilfælde af katastrofer og kriser.

Hvis du synes emnet er interessant kan jeg anbefale bloggen Manden fra Kommunen. De to indlæg Der er et hul på min vej og Giv et praj fra mobilen har blandt andet inspireret mig til dette indlæg.

This entry was posted in Borgerinddragelse, crowdsourcing, Digital kommunikation, Ny virkelighed - ny velfærd. Bookmark the permalink.

One Response to Ny virkelighed – ny velfærd #1

  1. Pingback: Ny virkelighed ny velfærd #2 – Formål | Jacobs notesbog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *