Community Conference 2013

Community Conference er en god årlig mulighed for at blive opdateret på tendenser og forskning inden for  Social Business. I dette blogindlæg vil jeg præsentere 3 af de ting, som jeg skrev ned i min notesbog.

Get the Right Formation

Jeremiah Owyang fra Alltimeter Group var årets hovednavn og i sin keynote fokuserede han på, hvordan større virksomheder kan blive i stand til at skalere deres brug af sociale medier. Han pegede på, at mange virksomheder ikke bruger ressourcer nok på området, hvorfor de ikke kan følge med og skabe reel værdi.

cc13

Ud fra egne erfaringer og undersøgelser kunne Jeremiah Owyang præsentere 6 konkrete og dejligt overskuelige trin til, hvordan man kan få sin virksomhed gjort i stand til at skabe værdi med sociale medier.

En vigtig del af Jeremiah Owyangs trin er at have den rette organisering i forhold til sociale medier. Her gennemgik han 5 forskellige typer, herunder en centraliseret og hierarkisk struktur samt en decentral og anarkistisk struktur. Ifølge Jeremiah Owyang er det dog den såkaldte ”Hub and Spoke”-struktur der er bedst. Her er man organiseret i mindre enheder omkring en central afdeling. Den centrale afdeling har til formål at udarbejde strategier, komme med retningsliner og uddanne de omkringliggende enheder, som står for den daglige drift.

foto (10)

At ”Hub and Spoke” er at foretrække må hænge sammen med, at man her understøtter implementeringen af sociale medier samtidigt med, at man opretterholder en vis styring og således kan styre organisationen i den rette retning. Jeremiah Owyang snakkede desuden om de interne processer og fremhævede vigtigheden af, at disse understøttes af de rette værktøjer.

Den organisering, som Jeremiah Owyang fremhæver, synes jeg bestemt giver god mening, men med mine europæiske briller synes jeg måske, at hans tilgang virker noget konsensussøgende. Således mener jeg, at det virker urealistisk, at han uden videre kan fortælle, hvilke formation der er bedst. Desuden får han nok dette trin til at lyde en del lettere, end det rent faktisk er.

Tools create us

En anden ting, som jeg vil fremhæve blev præsenteret af Jon Froda fra Podio, der kommenterede på den ofte hørte vending; ”det handler ikke om teknologi”. Med sætningen menes, at eksempelvis sociale værktøjer langt fra er nok til at gøre en organisation ”social”, men at det i eksempelvis i højere grad kræver den rette kultur og strategi – dernæst kan man altid finde værktøjer til at understøtte dette.

tools

Jon Frodo tog dog et andet fokus op pegede på, hvor meget teknologien er med til at skabe kultur uden af vi er bevidste om det. Eksempelvis kan man tænke over, hvad emails har betydet for måden, at vi arbejder og organisere os på. Værktøjer er vigtige og de er har betydning for, hvordan vi arbejder – et forhold der kommer tydeligt frem i Marshall McLuhans sætning ”First we shape our tools and thereafter our tools shape us”.

Med dette som udgangspunkt præsentere Jon Froda nogle enkle regler for socialt design, hvor han blandt fremhævede, at man som menneske gerne vil kunne skabe og justere sin egen identitet, hvilket også bør gøre sig gældende ved en digital profil. I forhold til grupper pegede han på, hvor mange grupper man hele tiden går ind og ud af, og at digitale grupper derfor skal være lette at lave, og altså ikke være noget, som skal oprettes af en særlig administrator. En af Podios styrker er, at man let kan bygge sit eget værktøj, hvilket Jon Froda også fremhævede som en vigtig designregel i forhold til, at få et værktøj til at understøtte sociale interaktioner bedst muligt.

Grow an Unpaid Army of Advocates

Den sidste overskrift, som jeg vil trække frem bunder i fokusset på deltagerne og individet.

Rachel Happe fra The Community Roundtable beskrev en udvikling, hvor en kæmpe stigning i data og hastighed er med til at skabe et ”kognitivt chok”. Organisationer svarer igen ved at skære til, optimere og effektivisere – men det kan ikke blive ved. Ifølge Rachel Happe er det nødvendigt, at vi får fokus tilbage på mennesket. Rachel Happe præsenterer på den måde Social Business som en radikal forandring, der sætter individet i fokus. Dette i modsætning til eksempelvis lean, hvor organisationer effektiviserer og skærer til på bekostning af individet.

Og netop deltagerne er også udgangspunktet i Jeremiah Owyang 5. trin ”Grow an Unpaid Army of Advocates”. Baggrunden for dette trin er, at formålet med hele bevægelsen ifølge Jeremiah Owyang er at få sine kunder til at gøre arbejdet for sig.  Dette vil jeg nok mene er sat lidt gammeldags og profitorienteret op, men at arbejde helt strategisk med at opbygge en gruppe ”ambassadører” synes jeg er interessant.

Jeremiah Owyang underbyggede dette trin med et eksempel fra Wallmart, der har givet deres kunder et talerør. Wallmart fandt nemlig ud af, at omverden ikke var synderligt interesseret i at læse blogs fra Wallmart. Derimod ville man hellere læse, hvad ”normale” mennesker skrev, og Wallmart oprettede derfor Wallmart Moms, hvor det er helt ”almindelige” mødre der blogger om deres oplevelser med Wallmart.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *