Hvad jeg så, hørte og tænkte på Community Conference 2012

Community Conference 2012 handlede om, hvordan man driver og bruger communities strategisk. En række førende konsulenter og praktikere var inviteret til København, og konferencen bød på interessante indsigter og gode eksempler.

Overordnet

Der faldt ingen bomber og skete ingen revolutioner. I stedet efterlod konferencen en god fornemmelse af, at fokus i branchen mere og mere flytter sig fra platforme, likes og lir for i stedet at blive erstattet af strategi, målsætning, målbarhed og sammentænkning.  Med andre ord bevæger branchen sig lige nu hastigt fra ”social media” til ”social business.”

Peter Kim/ Dachis Group

Dachis Group må siges at være verdensførende inden for social business og Peter Kim virkede da heller ikke spor beskeden da han lige nævnte Charlene Li og Josh Bernoff som tidligere kollegager, præsenterede Dachis Group, sig selv, og sin nylig udgivne bog Social Business by Design, skrevet i samarbejde med Dion Hinchcliffe. En bog jeg endnu ikke selv har fået læst, men for nylig betalte et pænt beløb for at få gennem tolden – for nu at blive mødt af et gratis eksemplar.

Social

Peter Kim snakkede om social (udtalt på godt amerikansk) og ikke sociale medier. De begrebsrammer som han præsenterede, bygger således på en holistisk tilgang til social business, som både er eksternt og internt rettet med fokus på kunder og medarbejdere samt en bred række af funktioner og discipliner.

Communities er et værktøj

Med udgangspunkt i konkret forretningsmæssig værdi gennemgik Peter Kim en række eksempler, hvor det stod klart, at communities er et værktøj og ikke et mål i sig selv. De eksempler, hvor han kunne påvise værdi, var således virksomheder, hvor communitiet understøtter et konkret formål.

Engager de rette mennesker

Peter Kim sluttede af med at se på brugerne og, hvorledes det først og fremmest er vigtigt at engagere det rigtige ”crowd.” Dette viste han med et eksempel fra Austin Solid Waste Services Department, som havde ladet det være op til crowdsourcing/crowdvoting at finde et nyt navn. Valget faldt på ”Fred Durst society of the humanities and arts ,” opkaldt efter Limp Bizkits forsanger. Læringen er, at det er risikabelt at inddrage brugere, som i virkeligheden er ligeglade og ikke  har nogle ”aktier” i de beslutninger der i sidste ende bliver taget.

Denne keynote blev sluttet af med tre gode råd til, hvordan man skaber motivation for deltagelse, hvilket kort sagt lød: Make me laugh, make me famous & tug at my heartstrings.

Carl Barkly/ American Express 

Ifølge Carl Barkly er dna’et i American Express medlemskab. Dette er interessant fordi, at sociale medier således er et værktøj, som understøtter forretningsmodellen rigtigt godt. Amercian Express er dermed et eksempel, som er værd at fremhæve fordi, at deres brug af sociale medier understøtter en målsætning, som ligger tæt på virksomhedens forretningsmæssige kerne. Brugen af sociale medier ender således ikke med at blive noget ”ekstra,” men er derimod en central del af virksomheden, hvilket ganske godt viser det centrale aspekt i begrebet ”social business.”

Trust before sale

American Express overordnede målsætninger er at skabe tryghed samt styrke medlemsnetværket. De har således et ønske om at skabe en bevægelse, som er større end dem selv. Et ønske som går langt tilbage i American Express  og historie, og som sociale værktøjer i dag understøtter rigtigt godt. Målsætningen med deres brug af sociale medier er at skabe ”trust before sale.”  Deres baggrund for at bruge sociale medier er således ikke marketing, men derimod at støtte op om værdierne i deres brand samt servicere og øget kendskabet til deres kunder. Et eksempel på dette er kampagnen Small Business Saturday som er et forsøg på at skabe en hel bevægelse, hvis sigte er at støtte op om små butikker. ,

Autentisk og relevant

Udover at bekræfte vigtigheden af, at en tilstedeværelse på sociale medier altid skal bunde i noget autentisk og relevant, fortalte Carl Barkly, hvorledes at det efter oprettelsen af deres twitter-konto havde taget dem 40 dage at skrive den første tweet. Det er udfordringer forbundet med at implementere det sociale i en traditionel virksomhed.

Jake McKee/ The Social Engagement Journey

Jake McKee kommer fra det 3 år gamle Ant’s Eye View, hvor man har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med udviklingen frem mod en ”social business.” I sin præsentation tog han, i stil med de øvrige oplægsholdere, udgangspunkt i, at dette ikke handler om sociale medier, men at der er tale om en langt bredere og dybere proces.

En rejse

Jake McKees præsentation var bygget op omkring ”the Social Engagement Journey,” som er en trinmodel, der viser, hvorledes en virksomhed går gennem forskellige stadier på vej til en fuldbyrdet ”social business.” Overordnet ser trinene ud som følgende:

Ant’s Eye View består af tidligere medarbejdere fra blandt andet Dell, Lego og Microsoft. Det er således en imponerede sum af erfaring der står bag modellen, som i mine øjne er rigtig god til at visualisere, at man ikke bare lige bliver en ”social business” i løbet af en uge. Det er således et rigtigt godt værktøj til at vise, og forhåbentligt få virksomheder til at reflektere over, de mellemtrin der er på vejen.

Kan det virkeligt stilles så pænt op?

Jeg har allerede selv gjort brug af modellen i strategiarbejde, og synes som sagt den er et brugbart værktøj. Men jeg synes nu også man skal forholde sig noget kritisk til sådanne modeller. Er modellen således almen sand vil det jo nødvendigvis være ensbetydende med, at organisationer er ensartede afgrænsede systemer som alle gennemgår samme udvikling i forhold til det sociale. Endvidere kommer det sidste punkt ”fully engaged” i mine øjne hurtigt til at lyde som et ophøjet og fastløst nirvana  – the social business – hvor det sociale sikrer, at alt er fryd og gammen.

Gode råd fra McKee

Udover ”the Social Engagement Journey” formulerede Jack McKee en række områder, som man bør have fokus på i løbet af ”rejsen.” Disse fokuspunkter indbefattede blandt andet vigtigheden af organisatorisk parathed samt det at kunne måle på sine resultater. At det er vigtigt at kunne måle på sine resultater understreges af sætningen ”Start with an insight, not an idea.” Således lægges der altså op til velovervejet og argumenteret strategiarbejde frem for hurtige ideer og hokus pokus.

Afrunding

Dagens sidste keynote bød på Lila King fra CNN. Hendes oplæg, som jeg især synes var interessant i forhold til socialt design og prototyping gemmer jeg til et andet blogindlæg, hvor jeg vil gå i dybden med dette emne.

Lejrene deles

Her til sidst vil jeg godt lige vende tilbage til konferencens tema fra et overordnet perspektiv. Som jeg siger i indledningen flytter branchen sig fra ”Social media” til ”Social business,” men dette kan måske præciseres lidt. Faktisk tror jeg, at det er mere rigtigt at sige, at branchen løbende bliver større, og dermed kommer til at dække over flere felter. I mine øjne kan man således begynde at tale om forskellige grupperinger inden for branchen, hvor en del af branchen nu hastigt flytter sig mod det strategiske afsæt der ligger i begrebet ”Social Business.” Men dette sker altså samtidigt med, at reklamebureauer stadig snakker om ”social media marketing” og kommunikationsfolk diskuterer velegnede platforme til deres budskab.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *